top of page
marcela_hero.jpg

Žijte láskyplný, smysluplný

a vědomý život, který si sami tvoříte

O mne

Kdo jsem

Jsem žena s duší, která vede vědomý život.

 

Snažím se naslouchat tichému hlasu Intuice, který mě vede skrze rozhodnutí a volby. Mé srdce je otevřené pro podporu druhých, ať už jsou to blízcí přátelé nebo cizí tváře. Vždy se snažím objevovat nové perspektivy a hlubší smysl za zdánlivě obyčejnými věcmi. Pro mě není realita pouze povrchní, je to mozaika barev a emocí, které se promítají
do každodenního života.

Miluji sny a vím, že jsou klíčem k nekonečným možnostem. Nejenže si
je uchovávám jako poklady ve svém srdci, ale také se odvážím je žít a proměňovat je ve skutečnost. Každý krok směrem k jejich naplnění je cestou ke svobodě a radosti.

Má duše je propojená s přírodou, a proto ji vnímám s pokorou a úctou. Každá procházka lesem je pro mě jako setkání s vlastním nitrem. Cítím zem pod svými nohama, vnímám šepot větru a vnáším do sebe klid, který mi příroda nabízí.

Mám dar vidět krásu v druhých a ukazovat ji jim samotným. Každý člověk má v sobě jedinečnost a já věřím, že je důležité tuto jedinečnost objevit
a žít. Mým posláním je být zrcadlem, které pomáhá ostatním spatřit svou vlastní jedinečnou podstatu.

Nikdy nepřestávám zkoumat a učit se. Studium a seberozvoj jsou pro mě nekonečným dobrodružstvím do hlubin vlastního já. A nejen sebe, také podporuji ty kolem sebe v jejich růstu a rozvoji. Věřím v jejich potenciál
a sílu.

Učím se ocenit jemnost a umění zastavit se. Vnímat okamžik a žít ho plně je pro mě cesta k hlubšímu smyslu a radosti.

 

Laskavost je mou zbraní. Neodsuzovat, nehodnotit, ale s láskou
a porozuměním se dívat na druhé. Věřím, že laskavost může měnit svět.
Tak to jsem já, žena s duší, která miluje, inspiruje a hledá krásu ve všem kolem sebe.

 

Moje cesta je cestou radosti, růstu a lásky k životu.

marcela_green.jpg

Aktuálně:
Letní tábor pro "Děti nové doby"

Příměstský tábor TALENTŮ a POTENCIÁLU.  Rozvoj Intuice.  V Čerčanech 15. -19.7. 2024
 

Dostat se více do rovnováhy a harmonie. Učit se přijímat informace i jinak než prostřednictvím 5ti smyslů. Učit se, že hranice existují v mysli. Růst sebedůvěry a sebejistoty. Sebevědomí se upevňuje a zvětšuje. Zlepšení orientace v prostoru.

Chceme-li podpořit potenciál našich dětí, potřebujeme jim nabídnout vědomější rozvoj a vytvořit platformu k tomu, aby své schopnosti mohly přirozeně rozvíjet. Proto jsme tady s naším intuitivním příměstským táborem. 

Pro přihlášení na letní tábor nás kontaktujte na info@marcelazmeskal.cz

INLAKECH FESTIVAL: BACK TO THE ROOTS

Osobně se uvidíme na Inlakech festivalu ve Fort Escot XX, Křelov u Olomouce.
V pátek 21.6. 2024 od 11:00 do 12:30 hod. ve vnitřní stage. 


Budeme si povídat o Modrých zónách o "IKIGAI" -  japonském konceptu dlouhověkosti. O Rozvoji Inuice a práci s myslí.  O tom jak najít sám sebe, své zdraví a energii.

Více na https://www.inlakechfestival.cz/

Co vám mohu nabídnout

Mým posláním je předávat funkční pozitivní dovednosti z oblasti rozvoje intuice, sociální komunikace, psychologie, jógy, reflexologie, Mental Fitness/IKIGAI koučinku a rodinné mediace.

Provázím převážně ženy, rodiče a děti, ukazuji jim jejich vlastní potenciál, dary a talenty, díky pozitivnímu pohledu na věc, tak mohou být samy sebou.

Učím jak být autentická, hrdá a žít radostný život, moji klienti potom mohou předávat světu svůj jedinečný příběh života v koherenci srdce a mysli.
platno.jpg

Nedopusťte, aby malá hádka zničila velké přátelství.“

Dalajláma

Skrze mediace a vztahové konzultace pomáháme lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci týkající se mezilidských vztahů, s níž si momentálně nedokáží poradit jen za použití vlastních sil.

Co je úkolem mediátora? Pro celý tento proces, funguje mediátor jako průvodce a podporovatel, aby se obě strany mohly navzájem slyšet a pochopit jedna druhou. K tomu obecně využívá řadu technik, aktivního naslouchání.

Tyto techniky mají za cíl: zjistit příběh a náhled té které strany, pomoct stranám zorientovat se ve svýchemocích, které konflikt neodmyslitelně doprovází a zjistit potřeby a možnosti stran při hledání řešení nastalé situace.

První 20minutové online setkání zdarma. Slouží k tomu, abychom se vzájemně poznali a zjistili, jestli si vzájemně rozumíme. Považuji to pro naši spolupráci za opravdu důležité. Probereme to, s čím přicházíte a najdeme spolu ten nejvhodnější způsob pro Vás.

Toto sezení je poznávací a nezávazné.

 

Těším se na setkání.

S láskou Marci.

 

 

info (zavináč) marcelazmeskal.cz

intuice_marcela_zmeskal.jfif
Individuální kurz: 1500 Kč / 60 minut
Ukázka z kurzu intuice
Rozvoj vnímání a Intuice

Pojďte si s námi hrát. 

 

Otevřeme brány vaší mysli a budeme zkoumat její skryté hlubiny. Často využíváme naši vědomou mysl, ale máme tendenci přehlížet moc naší intuice.

Naše dobrodružství spočívá v posilování nervových synapsí mezi různými částmi mozku, které jsou zodpovědné za vědomé myšlenky, a těmi, které jsou více intuitivní. Intuice je jako ten tichý hlas, který rezonuje uvnitř nás. Poskytuje nám informace a nápady, které vycházejí mimo rámec našeho racionálního myšlení. A společně se dokážeme naučit, jak ho více využít. 

Budeme zkoumat, jak tato dvě složky mysli mohou spolupracovat, aby nám poskytly širší perspektivu a hlubší chápání světa kolem nás. Naše techniky jsou plné objevů a možná budete ohromeni tím, co všechno dokáže vaše mysl, když ji pustíte na volno.

 

Připojte se k nám a začněte objevovat sílu vaší vědomé mysli a intuice.

Family Portrait 2
Rodinná mediace

Mediace je způsob hledání řešení konfliktu. Je to proces, v němž mediátor, coby nezaujatý účastník jednání, usnadňuje znesvářeným stranám vzájemnou komunikaci tak, aby se i přes vypjaté emoce, které konflikt vyvolává, dotyční skutečně slyšeli. Umožňuje tak konstruktivní hledání cesty ven ze situace, která je pro všechny zúčastněné dlouhodobě tíživá.
 

JAK TO PROBÍHÁ?

- určíme si termín 30 min. online hovoru zdarma
- při rozhovoru poslechnu váš příběh a budu se vás doptávat

- společně si vyjasníme pravé cíle, kam chcete dojít

Pokud mezi námi zafunguje oboustranná důvěra, domluvíme se na konkrétní spolupráci.

marcela_zmeskal.jpg
IKIGAI koučink

IKIGAI koučink je klíčem k odhalení vašeho životního smyslu a naplnění. IKIGAI je japonský koncept, který spojuje váš smysl, váš talent, to, co svět potřebuje, a to, co vás naplňuje do jednoho harmonického celku. Jde o hledání rovnováhy a štěstí v každodenním životě.

Pomáhá vám identifikovat vaše vášně, schopnosti a potřeby, a následně vám ukážeme, jak je integrovat do vašeho osobního a profesionálního života.


Vykročte správným směrem.

JAK TO PROBÍHÁ?

- určíme si termín 30 min. online hovoru zdarma

- projdeme vaší současnou situací, abychom identifikovali překážky a silné stránky, které mohou ovlivnit vaši cestu k nalezení IKIGAI
- při rozhovoru poslechnu váš příběh a budu se vás doptávat

- vytvoříme plán a strategii pro dosažení vašeho IKIGAI a dosažení šťastnějšího a smysluplnějšího života

 

 

image.png
Marci je pro mě, neustále ve flow, uklidňující a předávající svoji nádhernou energii ostatním. V čem si myslím, že je dobrá? Jde si za svými sny naprosto přirozenou cestou, neupíná se.Velmi rád se s ní setkávám, mluvím, píšu – to vše mi vždy dělá radost.

Mgr. Martin Rigler, Programový ředitel rádií (mediální skupina POHODA) a lektor VOŠ
Mediální tvorby.

Referece
Kontakt
bottom of page